Успешно премина Форумът на кариерното развитие 2021

В рамките на два дни - 8 и 9 юни, над 40 компании се включиха в 12-ото издание на Форума на кариерното развитие във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

И тази година ИТ фирмите имаха възможност да избират своята форма на участие: виртуална,  присъствена (в парка пред ФМИ) или смесен вариант. Отделно бяха представяни и онлайн презентации. За поредна година генерален спонсор на събитието бе SAP Labs България.

Форумът на кариерното развитие предизвиква голям интерес сред студентите на Факултета по математика и информатика. Събитието бе посетено и от учащи в Техническия университет – София, както и от студенти от други факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“: Факултета по химия и фармация, Физическия факултет и Стопанския факултет. Ученици от Националната природо-математическа гимназия (НПМГ), на които им предстои кандидатстване във висши учебни заведения, също проявиха интерес към Форума.

Ръководството на ФМИ сърдечно благодари на компаниите за представянето им и ги кани да вземат участие във Форума на кариерното развитие през 2022 година!

Медийно отразяване на събитието:

Десислава Сотирова, връзки с обществеността (https://fmi.uni-sofia.bg/bg/vrzki-s-obshchestvenostta-0)

Форум на кариерното развитие - ФМИ'2021