Плащане на семестриални такси за 2021/2022 уч. г., летен семестър чрез СУСИ, 04.01. - 28.02.2022

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2021/2022 учебна година ще бъде в интервала 04.01. - 28.02.2022 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел "Студенти"  на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ,  става без да е  необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

Кампанията не важи за приетите от летен семестър на 2021/2022 уч. г.   Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.

Забележка: Моля обърнете внимание, че за да виждате курсовете в Мудъл е необходимо да имате семестриален запис за летен семестър, който ще Ви бъде направен след като платите семестриалната си такса. Затова е наложително да платите (независимо, че крайният срок на кампанията е 28.02.) преди началото на летния Ви семестър:
- за задочно обучение - до 22.01.2022 г.
- за редовно обучение - до 19.02.2022 г.
В случай че не сте платили до съответната дата, не пишете на администраторите с въпроси защо не виждате курсовете в Мудъл!

Подробна информация

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администраторите на СУСИ.