Заповед № РД-29-16/04.03.2022 г. на Декана на ФМИ, от 14.03.2022 се преминава изцяло в присъствена форма на обучение в зала

Във връзка със Заповед № РД-01-103/22.02.2022 год. на министъра на здравеопазването, Заповед № РД-19-46/18.02.2022 год. на Ректора на СУ и решение на Факултетния съвет на ФМИ от 28.02.2022 год. (Протокол № 2) деканът на ФМИ доц. П. Първанов издава следната заповед.