ОКС "Бакалавър", разпис на учебните занятия (ЗД), зимен семестър 2022/2023

На страница "Студенти"-> "Разпис" е публикуван разписът на учебните занятия (задължителни дисциплини (ЗД)) на ОКС "Бакалавър" за зимен семестър на 2022/2023 уч.г.