Изготвяне на лятна сесия 2022/2023, ОКС “Магистър”

Лятната изпитна сесия за ОКС "Магистър" е от 12.06. до 07.07.2023 г. Необходимо е преподавателите да съгласуват със студентите и да направят заявки за дати и зали за изпити най-късно до 01.06.2023 г. на имейл: aniv@fmi.uni-sofia.bg .