Лятна сесия, 2022/2023- график на изпитите за ОКС "Бакалавър", избираеми дисциплини

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от лятна сесия, 2022/2023уч. г. на редовно обучение, ОКС "Бакалавър", избираеми (ИД)  дисциплини.