Лятна сесия, 2022/2023- график на изпитите за ОКС "Магистър", задължителни и избираеми дисциплини