Удължен срок за кандидатстване за СДК „Информатика и информационни технологии“, 17.11.2023 г.