Почина проф. дмн Запрян Димитров Запрянов

Проф. дмн Запрян Димитров Запрянов
роден 1933 г. в с. Тополово, починал на 11.02.2024 г. в гр. София

Два мандата е бил заместник-ректор на СУ Св. Климент Охридски, предполагаем период 1980-1990. Бил е ръководител на сектор "Механика на флуидите" при ЕЦММ, както и научен ръководител на около 15 докторанта.
Опелото ще се извърши на 12.02.2024 г. от 10:00 ч. в църквата Св. Кръст, Лозенец, София.