Публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Борислав Драганов за придобиване на НС "Доктор на науките" , 14.03.2024

 

Кандидат: доц. д-р Борислав Радков Драганов

Дисертационен труд: Едновременно приближение с операторите на Бернщайн (Simultaneous approximation by the Bernstein operator)
Достъпен на този адрес с права за достъп до провеждане на защитата

Кога: 14.03.2024 г., 14:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на следния адрес.