Международна конференция "WEEK OF MATHEMATICS AND INFORMATICS", посветена на 135 години от създаването на ФМИ на СУ "Св. Кл. Охридски", 23-27.09.2024

От 23 до 27 септември 2024 г. в гр. Бургас ще се състои конференция, посветена на 135-та годишнината от основаването на Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски”.
Официалният език на конференцията е английски.

Подробна информация е налична на следните адреси:
https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/week-mathematics-and-informatics
и
https://intranet.fmi.uni-sofia.bg/index.php/s/GacqbqTewjSrppD