Владислав Шак

 Роден на 18 юни 1860г. в гр. Налисови, Чехословакия. Починал на 19 юли 1941г.

Завършил Политехниката в Прага през 1881г.

Извънреден преподавател по математика във Висшето училище в София от 1 октомври 1891г. до 31 май 1894г.

Член-основател на Българското физико-математическо дружество.

Чел лекциии по сферична геометрия, алгебрически анализ, аналитична геометрия, алгебра.

Съставил и превел учебници по математика за гимназиите.