ЕОС наставници за специалност "Компютърни науки"

За учебната 2023/2024 година

Академичен наставник: гл. ас. Стефан Володев Вътевstefanv@fmi.uni-sofia.bg

Наставници: