EOS

Правила и документи по програма ЕОС

Програма ЕОС за повишаване на качеството и ефективността на обучението във ФМИ (ЕОС – Ефективност на Обучението на Студентите) през 2022/2023 учебна година.

Правила и документи по програма ЕОС, точка 1
Увеличаване на извънаудиторната работа на студентите чрез развитие на системата за текущ контрол

ЕОС наставници за специалност "Математика"

За учебната 2022/2023 година

Приемно време: по предварителна уговорка по имейл

Академичен наставник: гл. ас. д-р Константин Табаковktabakov@fmi.uni-sofia.bg

Наставник:

Pages

Subscribe to RSS - EOS