Семинар „Математическо моделиране”, 11.05.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

На 11.05.2021, вторник, от 17:15 до 19 часа, гл.ас. д-р Тихомир Иванов от ФМИ, кат. ЧМА, ще представи доклада
Някои приложения на диференчните схеми за решаване на нелинейни ЧДУ

Резюме. В настоящия доклад ще бъдат разгледани три различни приложения на диференчните методи за решаване на нелинейни системи ЧДУ, описващи важни приложни проблеми:

  • Моделиране на невромускулна активност;
  • Моделиране на множествена склероза;
  • Моделиране на процеса на адсорбция в карбонови филтри.

Ще бъдат дадени някои уводни сведения за приложния контекст на всеки от моделите и ще бъдат формулирани съответните системи ЧДУ. За всяка от тях ще бъдат построени диференчни схеми и ще бъдат представени резултатите от проведени числени експерименти.

Ще бъдат поставени някои нерешени задачи, които могат да дадат основа за по-нататъшна работа на участниците в семинара, включително изготвянето на дипломни работи.