Организационна сбирка на проф. Владимир Димитров, 24.02.2023

Организационна сбирка на:

  • магистърска програма Информационни системи;
  • Грид и облачни изчисления;
  • Ориентирана към услуги архитектура;
  • Програмиране с Python;

24.02.2023, 17:00, 101.

Проф. Владимир Димитров