training

Прием за „СДК Учител по компютърно моделиране и информационни технологии, 5. – 7. клас“ И „СДК Учител по информационни технологии, 8. – 10. клас“, 2023/2024

Обучение за учители на тема „Повишаване на качеството на обучение чрез използване на учебни аналитики“

На 13-14.09.2023 г. Факултетът по математика и информатика при СУ "Св. Климент Охридски" в рамките на международен проект  "Improving online and blended learning with educational data analytics (ILEDA)" организира краткосрочно обучение за учители на тема "Повишаване на качеството на обучение чрез използване на учебни аналитики (learning analytics)".
Продължителност на обучението: 16 учебни часа (8 часа присъствено и 8 часа онлайн). 
Присъственото обучение ще се проведе в сградата на Факултета по математика и информатика на бул. „Джеймс Баучер“ №5.

Семинар по Оптимизация, 10.07.2023

На 10 юли 2023г. (понеделник) от 11:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Alexander Ioffe (Technion, Haifa, Israel)
Тема: On the maximum principles for optimal control problems with differential inclusions

Поканват се всички интересуващи се.

Pages

Subscribe to RSS - training