Blogs

Условия, отговори и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика, 08.06.2024

На 8 юни 2024г.  се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика от втора кандидатстудентска изпитна сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2024/2025 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:1.

 

Лятна сесия, 2023/2024- график на изпитите за ОКС "Магистър", всички дисциплини

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от лятна сесия, 2023/2024уч. г. на редовно обучение, ОКС "Магистър".

Лятна сесия, 2023/2024- график на изпитите за ОКС "Бакалавър", задължителни и избираеми дисциплини

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от лятна сесия, 2023/2024уч. г. на редовно обучение, ОКС "Бакалавър", задължителни (ЗД) и избираеми (ИД)  дисциплини.

Pages

Subscribe to RSS - blogs