Prominent Former Professors

Проф. Спиридон Ганев

Рoден на 14 април 1869г. в гр. Сливен. Починал през 1961г.

До пети клас учи в град Шумен, а гимназия завършва в град Пловдив.

Пpез 1893г. завършва Университета в Лиеж (Белгия) с докторат. От 1893г. е назначен за преподавател по математика в I Софийска държавна мъжка гимназия.

От 1897г. е доцент във Висшето училище в София. От 1893г. до 1911г. преподава аналитична механика и други в Университета.

Доц. Георги Стоянов

Роден е през 1872г. в Нова Загора. Починал е през 1912г., като участник в Балканската война.

Завършва математика и физика през 1900г.

От 17. 8. 1909г. до смъртта си е редовен доцент в катедрата по основи на висшата математика. Чете лекции по: Въведение във Висшата математика, Въведение по висша алгебра, Основи на висшата математика, Диференциално смятане, Интегрално смятане и Диференциални уравнения.

Проф. Димитър Табаков

Рoден на 9 ноември 1879г. в гр. Сливен. Починал през 1973г.

Завършил математика и физика във Висшето училище в София през 1903г. Специализирал в Страсбург през 1903/1904г. и в Нанси през 1904/1905г.

Доктор на университета в Пиза от 1929г .

Владислав Шак

 Роден на 18 юни 1860г. в гр. Налисови, Чехословакия. Починал на 19 юли 1941г.

Завършил Политехниката в Прага през 1881г.

Извънреден преподавател по математика във Висшето училище в София от 1 октомври 1891г. до 31 май 1894г.

Член-основател на Българското физико-математическо дружество.

Проф. Теодор Монин

Роден в гр. Колин, Чехия през 1858г. Почива през 1893г. в Чехия.

Завършва Висшето техническо училище в Прага, след това е асистент там и като такъв е поканен в новооткритото у нас Висше училище.

В него работи от 1.9.1889г. до 9.11.1891г., когато по причина на болест си подава оставката. Чете курсове по дискриптивна геометрия, аналитична геометрия и синтетична геометрия.

Чл. кор. Благовест Долапчиев

Роден на 29 декември 1905г. в гр. Сливен. Починал на 3 февруари 1974г.

Завършил математика в Софийския университет през 1929г. Специализирал в Гьотинген през 1935г. и в Техническия университет в Будапеща през 1924/1943г.

Доктор на физико-математическите науки от 1937г.