Видни бивши преподаватели

Проф. Емануил Иванов

Роден на 30 януари 1857г. в град Свищов. Починал на 24 януари 1925г. Завършил математика и физика в Политехниката в Мюнхен през 1883г.

Извънреден преподавател по Висш анализ във Висшето училище от 1 октомври 1889г., редовен преподавател, впоследствие редовен професор титуляр на катедрата по Висш анализ във Висшето училище, съответно в Университета от 1 март 1890г., до 15 октомври1910г., частен хоноруван доцент по основи на висшата математика от 1 октомври 1917г., редовен професор, титуляр на катедрата по висша алгебра от 1 октомври1918г. до 1 октомври 1923г.

Проф. Антон Шоурек

Роден на 3 юли 1857г. в гр. Писек, Чехословакия. Починал на 19 февруари 1926г.

Завършил Политехника и Университета в Прага през 1880г.

Извънреден преподавател по математика във Висшето училище в София от 1 октомври 1890г., редовен преподавател, впоследствие редовен професор в Университета от 1 септември 1893г. до 1 септември 1915г., когато си подал оставката поради болест, редовен професор, титуляр на катедрата по геометрия от 8 септември 1921г. до 19 февруари 1926г.

Декан на Физико-математическия факултет през 1908/1909г.

Проф. Спиридон Ганев

Роден на 14 април 1869г. в гр. Сливен. Починал през 1961г.

До пети клас учи в град Шумен, а гимназия завършва в град Пловдив.

През 1893г. завършва Университета в Лиеж (Белгия) с докторат. От 1893г. е назначен за преподавател по математика в I Софийска държавна мъжка гимназия.

От 1897г. е доцент във Висшето училище в София. От 1893г. до 1911г. преподава аналитична механика и други в Университета.

Доц. Георги Стоянов

Роден е през 1872г. в Нова Загора. Починал е през 1912г., като участник в Балканската война.

Завършва математика и физика през 1900г.

От 17. 8. 1909г. до смъртта си е редовен доцент в катедрата по основи на висшата математика. Чете лекции по: Въведение във Висшата математика, Въведение по висша алгебра, Основи на висшата математика, Диференциално смятане, Интегрално смятане и Диференциални уравнения.

В алманаха са посочени като негови трудове 10 заглавия с математическо, методично и историческо съдържание.

Проф. Димитър Табаков

Роден на 9 ноември 1879г. в гр. Сливен. Починал през 1973г.

Завършил математика и физика във Висшето училище в София през 1903г. Специализирал в Страсбург през 1903/1904г. и в Нанси през 1904/1905г.

Доктор на университета в Пиза от 1929г .

Асистент по математика в Софийския университет от септември 1905г. до 1 септември 1907г., редовен доцент по геометрия от 11 март 1920г. до 6 март 1923г., извънреден професор от 7 март 1923г., редовен професор и титуляр на катедрата по геометрия от 1941г. до пенсионирането му на 1 октомври 1948г.

Акад. Кирил Попов

Роден на 3(15) май 1880г. в гр. Шумен. Починал през 1966г.

През 1898г. той постъпва във Висшето училище в София, като студент във Физико-математическия факултет, специалност математика и физика. Висшето си образование завършва през 1902г.

Учителства последователно в Свищовското класно училище и Казанлъшкото педагогическо училище.

Акад. Любомир Чакалов

Роден на 18 февруари 1886г. в гр. Самоков. Той е деветото дете на бедно и многодетно семейство.

Средното си образование завършва в гр. Пловдив. Поради липса на средства е принуден да стане учител в едно от близките самоковски села. Един от братята му изявява готовност да отделя от скромните си средства и през есента на 1904г. Л. Чакалов се записва в Софийския университет. През юни 1908г. завършва висшето си образование по математика и физика с отличие. Специализирал в Лайпциг и Гьотинген през 1910/11г. и през 1911/12г., в Париж и Неапол през 1925/26г.

Акад. Иван Ценов

Роден на 15 януари 1883г. в гр. Враца. Починал през 1967г.

Баща му е бил един от действащите участници в революционния таен комитет във Враца, а след Освобождението бил общински съветник. През учебната 1899-1900г. завършва Врачанското окръжно шесткласно училище и става учител за една година. Едва 16-годишен той обучава едновременно деца от четири отделения.

Страници