Краткосрочни курсове

Курсовете са с продължителност до един семестър. 

Предназначени са за педагогически кадри: учители, ръководители на компютърни кабинети, директори и др. 
Провеждат се в няколко последователни съботи и недели или през ваканциите. 
Целта на курсовете е да се осигури актуалност на знанията, уменията и компетенциите на педагогическите кадри при преподаване на информатика и/или информационни технологии, както и за ефективно прилагане на ИКТ в обучението или управлението на училището. 
След успешно полагане на изпитите, кандидатите завършват с Удостоверение за успешно завършен курс
Курсовете стартират динамично при набиране на минимум 16 участници. 
Процедурата за записване е следната:

  • Участниците заявяват желание за включване в курс чрез попълване на заявка за участие в него.
  • При набиране на минимума от 16 кандидати, те получават потвърждение за началото на курса чрез посочените от тях ел. поща или телефон. В случай че не се сформира курс, кандидатите се уведомяват за нова начална дата.

Курсове за 2020/2021 учебна година: