Курс "Електронни таблици"

Краткосрочна специализация

Продължителност на обучението: 36 учебни часа
Форма на обучението: СДК, занятията се провеждат в събота и/или неделя
Целева група: учители по информационни технологии
Ръководител: доц. д-р Ангел Ангелов, aangelov@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: доц. д-р Ангел Ангелов, aangelov@fmi.uni-sofia.bg

Цели на обучението

Усвояване на теоретични знания и методи за представяне и обработка на данни с помощта на табличен процесор; Формиране на умения и компетенции за използване на табличен процесор за решаване на реални, практически информационни задачи; Мотивиране и представяне на методология за провеждане на обучение по модул „Електронни таблици” в училищния курс по Информационни технологии.

Учебна програма