Курс "Новата учебна програма по информационни технологии за 9. клас – предизвикателства и възможности"

Краткосрочна специализация

Продължителност на обучението: 32 учебни часа.
Форма на обучението: СДК, смесена форма (16 присъствени и 16 дистанционни часа). Присъствените занятия са интензивни и ще се проведат на 20, 21, и 22 юли 2018 г. в сградата на ФМИ, СУ. Минимален брой курсисти: 10. Заявки се приемат до 6 юли 2018 г.
Целева група: Учители с право да преподават информационни технологии в 9. клас
Ръководител: доц. д-р Елиза Стефанова, eliza@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: доц. д-р Николина Николова, nnikolova@fmi.uni-sofia.bg

Цели на обучението
В резултат на обучението курсистите ще се запознаят с новото учебно съдържание по информационни технологии (ИТ) за 9. клас. Ще усвоят методи и техники за работа с облачни технологии като предмет и средство за обучение по ИТ в 9. клас. Ще задълбочат познанията си относно организация, функционирането и управлението на локална компютърна мрежа. Ще надградят опита си за управление на работа по проект чрез овладяване на техники и технологии за управление на ученически екипи и експлоатиране на възможностите на софтуер за обработка на текст и данни. В процеса на работа ще участват в мета-обучение за дизайн и управление на ученически проект, развиващ творческите заложби на учениците и предоставящ възможности за диференциация и индивидуализация на обучението. Ще усвоят допълнителни техники за развиване на дигиталните компетентности на ученици, съгласно обновената Европейска референта рамка за дигиталните компетентности.

Успешно завършилите курса педагогически кадри получават 2 квалификационни кредита, съгласно Наредба № 12 на МОН.

Такса: 80 лв.

Учебна програма
Заявка за участие