Курс "Разработване на мултимедийни материали за обучение"

Краткосрочна специализация

Продължителност на обучението: 36 учебни часа
Форма на обучението: СДК, занятията се провеждат в събота и/или неделя
Целева група: учители, РКК всички желаещи да разработват мултимедийни учебни материали
Ръководител: проф. д-р Красен Стефанов, krassen@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: ас. Зорница Якова, sdk.it@fmi.uni-sofia.bg, +359 2 8161 535

Цели на обучението

Запознаване със спецификите на различните медии; Запознаване с различни технологични средства за създаване на графични, видео и аудио материали; Формиране на умения и компетенции за разработване и използване на мултимедийни материали в обучението; Формиране на умения за планиране и дизайн на учебни дейности, осигуряващи едновременно атрактивно и ефективно обучение с помощта на мултимедийни материали за обучение, както и индивидуален подход към ученици със специфични нужди.

Учебна програма