Курс "Операционни системи – инсталиране и администриране"

Краткосрочна специализация

Продължителност на обучението: 36 учебни часа
Форма на обучението: СДК, занятията се провеждат в събота и/или неделя
Целева група: учители по информационни технологии, РКК
Ръководител: проф. д-р Красен Стефанов, krassen@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: Зорница Якова, sdk.it@fmi.uni-sofia.bg, +359 2 8161 535

Цели на обучението
Усвояване на теоретични знания в областта на операционните системи;  Формиране на умения и компетенции за инсталиране и администриране на операционни системи

Учебна програма