130 години Факултет по математика и информатика

Факултетът по математика и информатика е основан като Физико-математически отдел във Висшето училище в София (днешен Софийски университет) на 24 ноември 1889 г. и прекръстен на Физико-математически факултет през 1894 г. Това е един от трите факултета на Софийския университет през 1904 г.

Първите преподаватели

През първата учебна 1889/1890 г. във Факултета има само двама преподаватели-математици – проф. Емануил Иванов, който чете кypс Алгебрически анализ и Теодор Монин – лектор по Геометрия

130 години ФМИ    130 години ФМИ    130 години ФМИ

Второ поколение (1914-1939)

Второ поколение (1914-1939)    Второ поколение (1914-1939)

Трето поколение (1940-1959)

Трето поколение (1940-1959)    Трето поколение (1940-1959)

Пионери на информатиката

Пионери на информатиката    130 години ФМИ

Първите катедри по Информатика във ФМИ

През 1989 г. е възстановена катедрената структура на Факултета по математика и информатика. Тогава са създадени първите две катедри по информатика във ФМИ - Математическо осигуряване (понастоящем Компютърна информатика) и Изчислителни системи. Техни първи ръководители са съответно доц. Павел Азълов и доц. Йордан Денев.

130 години ФМИ

Поздравителен адрес от Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Поздравителен адрес от ИИКТ при Българска академия на науките