Наградени студенти, 2016 г.

Програма за насърчаване на младите хора на посолството на Швеция, 2015/2016 г.
Награда за ИТ / инженерни науки
  • Момчил Емилов Хардалов, студент 2 курс магистратура, Факултет по математика и информатика, СУ „Св. Климент Охридски”
Възпитаници на ФМИ, получили стипендии
     
  • Никола Димитров - за постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов, 2000 лева
  • Младен Вълков - за постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков , 2000 лева
  • Мария Паскова - стипендия "Хуауей ИКТ" по дарение на "Хуауей Технолоджис България" ЕООД в размер на 1000 USD
  • Ксения Цочева - стипендия "Хуауей ИКТ" по дарение на "Хуауей Технолоджис България" ЕООД в размер на 1000 USD
  • Владислав Харалампиев - стипендия за носител на златни медали от международни олимпиади в размер на 1200 лева
  • Виктор Радивчев - стипендия за носител на сребърни медали от международни олимпиади в размер на 1000 лева
  • Пенчо Бейков - стипендия за носител на сребърни медали от международни олимпиади в размер на 1000 лева
  • Светозар Станков - стипендия за носител на сребърни медали от международни олимпиади в размер на 1000 лева
Конкурс за награда „Академик Борислав Боянов”
  • Пламен Ивайлов Траянов, задочен докторант към катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика“
Конкурс "Студент на годината" на Софийския университет, 2016

  • Владислав Харалампиев, първа награда в категория "Математика и информатика"
   Владислав е студент в първи курс в магистърска програма "Изкуствен интелект" във Факултета по математика и информатика на Софийския университет. Успехът му от учебната 2014/2015 година е 6.00. Завършил е бакалавърска степен, програма "Компютърни науки" във Факултета по математика и информатика на Университета с пълно отличие. Възпитаник е на Софийската математическа гимназия, която също завършва с пълно отличие.
   Основните интереси на Владислав са в областта на състезателното програмиране, машинното самообучение и обработката на естествен език и изображения. Тази година се е класирал за финалите на международните състезания Challenge 24 и VK Cup.
   Владислав е носител на Грамота на Ректора на Софийския университет за научни постижения през 2013 и 2015 г. През 2014 г. е избран за Студент на годината от Министерството на образованието и науката. През 2014 г. получава първа награда за научни постижения в областта на информатиката и компютърните науки по случай 125-годишнина от основаването на Факултета по математика и поощрителна награда от Фондация "ФМИ-общество" в памет на проф. Иван Сосков за изследователски постижения в областта на компютърните науки. Стипендиант на Фондация "Еврика" през 2011, 2012 и 2015 г. за златен медал на международна олимпиада по математика. През 2013 г. и 2014 г. е носител на поименна стипендия по компютърни науки на името на Джон Атанасов на Фондация "Еврика".
   Научните интереси на Владислав са в областта на състезателното програмиране. Във връзка с това се занимава с числени алгоритми, графови алгоритми, ефективни структури от данни, теория не игрите, оптимизация на функции и много други.
   Участник е в множество проекти, сред които "GPS Measurements in the Conditions of Solar Maximum" в рамките на 21-та българска антарктическа експедиция през 2012-2013 г., проект по създаване на симулатор за мрежи на Петри за Българската академия на науките; проект за създаване на 3D модели с образователни цели за подпомагане на обучението по компютърна графика във Факултета по математика и информатика; в проект по анализ и мониторинг на суперкомпютъра в Изпълнителна агенция "електронни съобщителни мрежи и информационни системи", както и в научни конференции.
   Владислав има четири публикации.
   Владислав е бил стажант в Dropbox и Google. Проектите му са били свързани с инсталатора на Dropbox и системата за автоматично засичане на нарушения, свързани със съдържанието на партньорски за Google сайтове.
   През лятото на тази година отново ще кара стаж в Google и ще работи по проект за оценяване на ефективността на рекламата в YouTube.