Допълнителни обучения за специалност "Математика"

  • На 27 ноември 2019 г. (сряда) от 17 часа до 19 часа в зала 210 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Аналитична геометрия за студентите от специалност Математика 1 курс. Лектор: Васил Василев.