Процедура

Процедурата за кандидатстване във ФМИ е описана подробно в Правилника за прием на студенти (бакалаври) в СУ "Св. Климент Охридски". Там са описани

  • условията за кандидатстване;
  • кога, как и какви документи се подават от кандидат-студентите (като правило се допуска електронно подаване на всички необходими документи);
  • какви изпити трябва да се положат и кога;
  • как става образуването на бала и класирането;
  • как става записването на кандидат-студентите;
  • какви такси се заплащат, кога и как.

Подробна информация може да се намери и в описанието на текущата кандидатстудентска кампания в сайта на СУ "Св. Климент Охридски".