Кандидатстудентски курсове

Кандидатстудентски курсове по математика

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Кл. Охридски” организира кандидатстудентски курсове по математика.

Тематиката на курсовете е съобразена и с програмата за матура по математика.

Курсовете са с обща продължителност 80 учебни часа, а стойността им е 500 лева, които се внасят изцяло по банковата сметка на ФМИ:

Получател: СУ "Св. Климент Охридски" – ФМИ
Сметка:      BG 36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC на банката на получателя: BNBGBGSD
Банков клон: БНБ

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковият документ, е: трите имена на курсиста и основание за плащане - "кандидатстудентски курс". 
Плащането може да бъде извършено само по банков път.

След заплащане на таксата записването се извършва на един от следните имейл адреси: ucheben@fmi.uni-sofia.bg, stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg. За да бъде направено записването в имейла задължително трябва да се посочи следната информация:

 • Трите имена на кандидатстудента;
 • Телефон за връзка;
 • Дата на паричния превод.

Телефони за информация: +359 2 8161522, +359 2 8622373

 • От 20 февруари 2021 г. започва съботно-неделен кандидатстудентски курс. Занятията ще се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно) в електронна среда. Курсът следва да приключи в рамките на 8 седмици. Записването е само в работни дни от 04.02.2021 до 18.02.2021 г. включително.
 • От 25 октомври 2020 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 8-22 октомври 2020 г.Разпределение по групи
  • Група I: зала 210 (етаж 2) на ФМИ; лектори - проф. Иван Тонов и доц. Таня Тонова
  • Група II: зала 405 (етаж 4) на ФМИ; лектори - доц. Гергана Енева и гл. ас. Диана Раковска
  • Група III: зала 310 (етаж 3) на ФМИ; лектори - доц. Йордан Йорданов и ас. Вая Ракидзи
 • От 24 октомври 2020 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 8-22 октомври 2020 г.
  Разпределение по групи
  • Група I: зала 311 (етаж 3) на ФМИ; лектори - доц. Юлиан Цанков и гл. ас. Николай Иванов
  • Група II: зала 405 (етаж 4) на ФМИ; лектори - доц. Румен Улучев и гл. ас. Георги Георгиев
  • Група III: зала 310 (етаж 3) на ФМИ; лектори - доц. Асен Божилов и гл. ас. Яна Алексиева; начало: 31.10.2020