Техническа служба

Управител сграда

инж. ИЛИАНА АВРАМОВА
кабинет: ФМИ-538
тел.: +359 2 8161 567, +359 878 754239
iliana.avramova@fmi.uni-sofia.bg

Работник ремонт и поддръжка

ДИМИТЪР ДОНЧЕВ
кабинет: работилница сутерен на ФМИ