Допълнителни обучения за специалност "Компютърни науки"

  • На 30.11.2019 г. (събота) от 14:00 до 16:00 часа в зала 604 на ФХФ ще се проведе допълнително обучение по ДСТР за специалност Компютърни науки, първи курс, първи поток. Лектор: Ангел Димитриев.
  • На 18.11.2019 г. (понеделник) от 12:00 часа в зала 229 във ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Числен анализ за специалност Компютърни науки, трети курс първи поток. Лектор: Ана Авджиева.
  • На 29.10.2019 г. (вторник) от 18:00 до 21:00 часа в зала 130 ФХФ и на 31.10.2019г. (четвъртък) от 17:00 до 20:00 часа в зала 207А ФЗФ ще се проведе допълнително обучение по Алгебра 1 за специалност Компютърни науки, първи курс, втори поток. Лектор: Иво Стратев.