Процедура


Приемът на докторанти в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се извършва два пъти годишно – редовен прием през декември и допълнителен прием през юни. Сроковете, процедурата и документите, необходими за кандидатстване са публикувани на адрес: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/obrazovanie/doktoranturi.