Текуща кампания

Зимен прием за учебната 2024/2025

Кандидатстването за магистърски програми във ФМИ, прием от зимен семестър на учебната 2024/2025 г., ще стартира на 01.07.2024 г.

Подробна инструкция за кандидатстване ще бъде публикувана тук в края на месец юни.

Повече информация за магистърските програми:
https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/masters-programmes

 За въпроси: magistri@fmi.uni-sofia.bg