Заместник-декани

Заместник-декан
бакалавърски програми и СДК
доц. дн ИВАН МИНЧЕВ
кабинет: ФМИ-208, тел.: +359 2 8161 574, minchev@fmi.uni-sofia.bg
приемно време:
вторник 10:00 - 12:00 ч.
сряда 15:00 - 16:00 ч.

Заместник-декан
магистърски програми 
доц. д-р ДАФИНА ПЕТКОВА
кабинет: ФМИ-208, тел.: +359 2 8161 574, dafinaz@fmi.uni-sofia.bg

Заместник-декан
докторанти и академичен състав
доц. д-р МАРИАНА АТАНАСОВА
кабинет: ФМИ-208, тел.: +359 2 8161 574, matanasova@fmi.uni-sofia.bg

Заместник-декан
научноизследователска и проектна дейност, мобилност
доц. д-р ЕЛИСАВЕТА ГУРОВА
кабинет: ФМИ-208, тел.: +359 2 8161 574, elis@fmi.uni-sofia.bg

Заместник-декан
стопанска дейност
доц. д-р АСЕН БОЖИЛОВ
кабинет: ФМИ-208, тел.: +359 2 8161 574, bojilov@fmi.uni-sofia.bg
приемно време:
понеделник 13:00 - 15:00 ч.

Заместник-декан
връзки с външни организации
доц. д-р ПЪРВАН ПЪРВАНОВ
кабинет: ФМИ-208, тел.: +359 2 8161 574, pparvan@fmi.uni-sofia.bg