135 години Факултет по математика и информатика

През 2024 г. Факултетът по математика и информатика празнува своята 135-годишнина. Факултетът е основан като Физико-математически отдел във Висшето училище в София (днешен Софийски университет) на 24 ноември 1889 г. и прекръстен на Физико-математически факултет през 1894 г.

По време на традиционната Пролетна научна сесия на ФМИ, състояла се на 23.03.2024 г., във фоайето на Деканата на Факултета бяха изложени следните постери, посветени на годишнината:

135 години ФМИ  135 години ФМИ  135 години ФМИ  135 години ФМИ  135 години ФМИ

В заключителната пленарна част на Пролетната научна сесия на ФМИ Проф. д-р Тинко Тинчев изнесе доклад на тема „Първите години на ФМИ - създаване и развитие“: