ЕОС наставници за специалност "Софтуерно инженерство"

За учебната 2022/2023 година

Приемно време: по предварителна уговорка по имейл

Академичен наставник: доц. д-р Александър Димов, aldi@fmi.uni-sofia.bg

Наставници: