Наградени студенти, 2017 г.

Наградата на името на проф. Ярослав Тагамлицки

     за 2017 г. се присъжда на Киприан Бербатов студент в 4 курс, спец. Приложна математика.
Наградата „Академик Борислав Боянов“

     за 2017 г. се присъжда на Александър Сотиров Биков, докторант по специалност "Алгебра и теория на числата", с научен ръководител проф. Недялко Ненов.