Допълнителни обучения за специалност "Информационни системи"

  • На 20 януари 2024 г. (събота) от 14:00 часа в зала 01 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Алгебра на тема "Полиноми". Лектор: ас. Мария Конова
  • На 15 ануари 2024 г. (понеделник) от 18:00 часа в зала 130 на ФХФ ще се проведе допълнително обучение по ДИС на тема "Правило на Лопитал, формула и ред на Тейлър, редове, неопределени интеграли. Лектор: доц. Николай Иванов
  • На 25 ноември 2023 г. (събота) от 15:00 часа в зала 325 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДИС на тема "Математическа индукция, граници на редици, производни, графики на функции". Лектор: доц. Николай Иванов
  • На 19 ноември 2023 г. (неделя) от 14:00 часа в зала 200 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по УП на тема "Променливи, цикли, функции и масиви". Лектори: Явор Александров и Стойчо Кьосев
  • На 18 ноември 2023 г. (събота) от 13:00 часа в зала 01 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Алгебра на тема "Комплексни числа и линейни пространства". Лектор: Мария Конова
  • На 11 ноември 2023 г. (събота) от 11:00 часа в зала 101 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДСТР на тема "Теоретикомножествени равенства, функции, инекции и сюрекции". Лектор: Димитър Чалтаков
  • На 4 ноември 2023 г. (събота) от 9:00 часа в зала 01 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по УП на тема "Компилатор, типове данни и техните особености, променливи, вход и изход, проверки, цикли и функции". Лектори: Кирил Димов и Димитър Йорданов