Допълнителни обучения за специалност "Информационни системи"

 • На 27 юни 2023 г. (вторник) от 17 часа в зала 229 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение  по алгебра във връзка с ДИ. Лектор: Мария Конова
 • На 23 юни 2023 г. (петък) от 17 часа в зала 310 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение  по статистика във връзка с ДИ. Лектор: Цветомира Златкова
 • На 11 юни 2023 г. (неделя) от 15:00 часа ще се проведе онлайн допълнително обучение по ПООП на тема "Анонимни класове, обработка на събития, полиморфизъм, наследяване, модулно програмиране, JavaFX приложения, структури от данни, създаване на потребителски библиотеки, приложения на Java Stream AP" на адрес https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=269435. Лектор: Петър Нетовски
 • На 5 юни 2023 г. (понеделник) от 17.30 часа в зала 02 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДИС за ДИ. Лектор: Теодора Андонова
 • На 4 юни 2023 г. (неделя) от 15:00 часа в зала 200 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДИС - 2 за първи курс на специалност ИС на тема "Двойни и тройни интеграли". Лектор: Николай Иванов
 • На 31 май 2023 г. (сряда) от 17:00 часа в зала 500 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Функционално програмиране за първи курс на специалност ИС на тема "Работа с алгебрични типове и нелинейни структури от данни. Упражняване на функции от по-висок ред и мързеливо оценяване". Лектор: Симеон Христов
 • На 25 май 2023 г. (четвъртък) от 16 до 19 часа в зала 210 на ФХФ ще се проведе допълнително обучение по ООП и СД за ДИ. Лектор: доц. Армянов
 • На 24 май 2023 г. (сряда) от 12 до 17 часа ще се проведе онлайн допълнително упражнение по "Функционално програмиране" за ДИ на адрес: https://meet.google.com/kof-qjxj-yfo. Лектор: Симеон Христов
 • На 18 май 2023 г. (четвъртък)  от 17:00 до 19:00 ще се проведе онлайн допълнително обучение по Бази от данни за ДИ на следния адрес: https://meet.jit.si/DI_IS. Лектор: доц. Христова
 • На 16 май 2023 г. (вторник) от 18:00 часа в зала 500 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Системи за управление на бази от данни за ДИ. Лектор: проф. Димитров
 • На 23 април 2023 г. (неделя) от 14:00 часа в зала 101 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДИС 2 за първи курс на специалност ИС на тема: "Неопределени интеграли, определени интеграли, глобални екстремуми на функции на няколко променливи". Лектор: Николай Иванов
 • На 5 април 2023 г. (сряда) от 17:00 часа в зала 500 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Функционално програмиране за първи курс на специалност ИС на тема:"Линейно итеративни и линейно рекурсивни процеси. Образци. Ламбда изрази. Работа със списъци и функции от по-висок ред." Лектор: Симеон Христов
 • На 17 януари 2023 г. (вторник) от 16:00 часа в зала 200 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по алгебра за първи курс на специалност ИС на тема: "Умножение на детерминанти, обратима и обратна матрица, линейни пространства и подпространства, линейни изображения и линейни оператори, делимост при целите числа, пръстени и полета, полиноми". Лектор: Люба Конова
 • На 15 януари 2023 г. (неделя) от 15:00 часа в зала 200 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДИС за първи курс на специалност ИС на тема: "Граници на функции, формула на Тейлър, изследване на функции и неопределени интеграли". Лектор: Николай Иванов
 • На 13 януари 2023 г. (петък) от 18:00 часа в зала 210 на ФХФ ще се проведе допълнително обучение по УП за първи курс на специалност ИС на тема: "Матрици, низове, динамична памет, рекурсия". Лектор: Никола Светославов
 • На 18 декември 2022 г. (неделя) от 13:00 часа в зала 200 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по СД за втори курс на специалност ИС на тема "Двоични и общи дървета". Лектор: Даниел Радев
 • На 24 ноември 2022 г. (четвъртък) от 18:00 до 21:00 часа в зала 207 на ФзФ ще се проведе допълнително обучение по ДИС за първи курс на специалност ИС на тема "Математическа индукция, граници на функции, числови редове". Лектор: Николай Иванов
 • На 20 ноември 2022 г. (неделя) от 14:00 часа в зала 325 ще се проведе допълнително обучение по алгебра за първи курс на специалност ИС на тема "Комплексни числа, системи линейни уравнения, линейна комбинация, линейна обвивка, линейно пространство, ЛЗ и ЛНЗ, ранг на матрица, теорема на Руше". Лектор: Йоана Петкова
 • На 7 ноември 2022 г. (понеделник) от 15:00 до 18:00 часа в зала 210 на ФХФ ще се проведе допълнително обучение по СД за втори курс на специалност ИС. Лектор: Дамян Бойчев
 • На 6 ноември 2022 г. (неделя) от 12:00 в зала 325 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по УП за първи курс на специалност ИС на тема "Основни типове, променливи, условни оператори, цикли и функции". Лектори: Никола Светославов и Ангел Димитриев