Счетоводство

Главен счетоводител 

ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА
кабинет: ФМИ-214
тел. +359 2 8161 513, +359 2 8657 002
lili@fmi.uni-sofia.bg

Счетоводител

ИЛИАНА СОТИРОВА
кабинет: ФМИ-215
тел. +359 2 8161 586
sotirova@fmi.uni-sofia.bg

Счетоводител

ПАНКА ТОШЕВА
кабинет: ФМИ-215
тел. +359 2 8161 586
p.tosheva@fmi.uni-sofia.bg

Касиер

КРАСИМИРА ВЪЛКОВА
кабинет: ФМИ-215
тел. +359 2 8161 526
kkacova@fmi.uni-sofia.bg