Счетоводство

Главен счетоводител 

ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА
кабинет: ФМИ-214
тел. +359 2 8161 513, +359 2 8657 002
lili@fmi.uni-sofia.bg

Счетоводител

ИЛИАНА СОТИРОВА
кабинет: ФМИ-215
тел. +359 2 8161 586
sotirova@fmi.uni-sofia.bg

Счетоводител

ЯНА ЯНЕВА-ЦЕКОВА
кабинет: ФМИ-215
тел. +359 2 8161 586
yanevatsek@fmi.uni-sofia.bg

Касиер

ЦВЕТЕЛИНА БОРИСОВА
кабинет: ФМИ-215
тел. +359 2 8161 526
tsvetelinamb@fmi.uni-sofia.bg