Процедура

Обучението в тази форма се извършва по графици, обявявани в тази рубрика.

Обучаемите трябва да заплатят предварително таксата за обучение.

Редът за записване, заплащане на таксите и провеждането на курсовете се определя на страниците на съответните курсове / програми.