Центрове

Центърът по технологии на информационното общество – ЦТИО
е създаден през 1999 г. като резултат от проект по програмата ФАР за институционално изграждане на Център за върхови постижения (Centre of Excellence) в областта на Технологиите на информационното общество (ТИО).  Същият е признат като официален център за научна дейност в рамките на СУ, а правилникът за неговата дейност е приет от АС на СУ.