Последни новини

Държавен изпит (част теория) - допускат се следните студенти от направление 4.5 Математика, 6.08.2020

От проведения на 05.08.2020 г. Държавен изпит (част  задачи) за направление 4.5 Математика,  до Държавен изпит (част теория) на 06.08.2020 са допуснати студентите със следните факултетни номера:

спец. ПМ - 31446, 31475, 31486, 31487, 31488, 31506;
спец. Математика - 11216, 11280;
спец. Статистика - 103, 163, 169, 173.

Оценките ще се нанасят на 06.08.2020г от 16.00 в кабинет 518.

Учебен отдел

Държавен изпит - втора сесия за випуск 2018/2019

Държавният изпит за ОКС "Бакалавър" - втора сесия за випуск 2018/2019 ще се проведе на 5 август 2020 г. (писмен-задачи) и 6 август 2020 г. (писмен-теория)  от 9:00 часа.

Всеки студент е длъжен да носи студентската си книжка, по изключение личната си карта!

Международен виртуален семинар на тема „Управление на данни“, 24.07.2020

Международният семинар на тема „Управление на данни“, организиран от Българския възел на Алианса за изследователски данни (Research Data Alliance), се проведе във виртуална среда на 24 юли 2020 г.

Плащане на семестриални такси за 2020/2021 уч. г., зимен семестър чрез СУСИ, 01.08. - 18.09.2020

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2020/2021 учебна година ще бъде в интервала 01.08. - 18.09.2020 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел "Студенти"  на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ,  става без да е  необходимо присъствието на студента.

Заявления за явяване на изпити от минали години за септемврийска изпитна сесия на уч. 2019/2020 г. , по е-поща

Заявленията за явяване на изпити от минали години за септемврийска поправителна  изпитна сесия на уч. 2019/2020 г. ще се подават по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой изпити от двете изпитни сесии-зимна и лятна (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение). Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти - studenti@fmi.uni-sofia.bg.

Публична защита на дисертационен труд на доц. д-р Ася Русева, 30.07.2020

За придобиване на научна степен "доктор на науките" в професионално направление 4.5 "Математика (Геометрия)".

Кандидат: доц. д-р Ася Русева
Тема: “ Крайни геометрии и кодове”
Кога: 30 юли 2020г., 16:00 ч.
Къде: зала 325, ФМИ

Публична защита на дисертационен труд на Тихомир Тенев, 29.07.2020 в Discord

За придобиване на научна степен "доктор" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма „Компютърни науки“ – Софтуерни архитектури .

Страници