Последни новини

Подаване на заявления за явяване на държавен изпит, провеждащ се на 07 и 08.09.2022 г.

Подаване на заявления за явяване на държавен изпит, ще се приемат
от 25 юли до 12 август 2022 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:00 (в работни дни); 
каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Важно: До полагане на държавен изпит се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини. 

Първа изпитна сесия (за студентите, завършили през 2021/2022 г.) - 07 и 08 септември 2022 г.

Подаване на заявления за явяване на изпити от минали години за поправителната изпитна сесия на уч. 2021/2022 г.

Подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за поправителната изпитна сесия на уч. 2021/2022 г. ще става по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити. Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти -studenti@fmi.uni-sofia.bg

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 13.07.2022 г.

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 13 юли 2022 г. (сряда). Срещата ще се проведе в зала 325 и онлайн, като линкът ще бъде обявен допълнително тук.

Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

График за записване на новоприети студенти в ОКС "Бакалавър", прием 2022

Първо класиране

06.07.2022г. - специалности: „Компютърни науки“ ,  “Статистика“,  “Математика“;
07.07.2022г. - специалности: „Софтуерно инженерство“, „Информатика“;
08.07.2022г. - специалности: „Информационни системи“ , „Приложна математика“, "Анализ на данни", „Математика и информатика“-редовно и задочно обучение.

Записването се извършва във ФМИ при следната последователност от стъпки:

Организационна среща за провеждането на ДИ, спец. И, ИС, КН и СИ, 23.06.2022

На 23.06.2022 г. (четвъртък) от 16 часа  в зала 326 ще се проведе организационна среща за провеждането на ДИ за специалностите "Информатика", "Информационни системи", "Компютърни науки", "Софтуерно инженерство".

 доц. Трифонов

Служебни бележки по чл. 24 от Правилника за прием, 2022/23

Служебните бележки на първенците от Националната олимпиада по информационни технологии, участниците в Националното състезание по компютърни мрежи и на учениците от Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) са предоставени служебно в сектор „Прием на студенти“ на Ректората.

Деканат на ФМИ

Условия, отговори и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика , 11.06.2022

На 11 юни 2022г.  се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика от втора кандидатстудентска сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2022/2023 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:1.

ОТЧИТАНЕ НА ИД СТАЖ ПО ИНФОРМАТИКА И ИД СТАЖ ПО МАТЕМАТИКА - ЛЯТНА СЕСИЯ 2021/2022

Всички студенти от ОКС "Бакалавър", които искат да им бъде признат стажът по ИД Стаж по информатика и Стаж по математика, трябва в срок до 17.06.2021 г. /петък/ най – късно до 17 ч. да представят необходимите документи, за да бъде отчетен стажът им в съответните фирми, с които университетът има сключено споразумение за сътрудничество. Документите се изпращат подписани и сканирани на имейл: career@fmi.uni-sofia.bg

Страници