Последни новини

Правила за поведение при съмнение за COVID-19 в СУ „Св. Кл. Охридски“ - предмет на заповед № РД-19-456/16.10.2020 на Ректора

Ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ издаде Заповед № РД-19-456/16.10.2020 отнасяща се до правила за поведение в случай на съмнение за COVID-19 при преподаватели, служители и студенти на  СУ „Св. Климент Охридски“.

Хакатон FMICodes, 23.-25.10.2020

От 23 до 25 октомври 2020 г. ще се проведе хакатонът FMICodes, организиран от Факултетен студентски съвет при ФМИ. Участието е отворено за студенти от целия университет и е напълно безплатно. Тази година темата е “Code for the Planet”. Броят на участниците е ограничен, така че регистрацията не трябва да се оставя за последния момент.  

Защита на дипломни работи на МП „Електронен бизнес“ и „Електронен бизнес и електронно управление“ , 29.10.2020

За дипломанти в магистърски програми „Електронен бизнес“ и „Електронен бизнес и електронно управление“
Дипломна защита: 29 октомври 2020 г., 9 часа, Заседателна зала на ФМИ

До 19.10.2020 г. дипломантите, заявени за  участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:

Кампания за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2020/2021

Стартира кампанията за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2020/2021 академична година. За ФМИ се одобрени четири броя места за преподавателска мобилност с цел преподаванеКандидатства се със заявление за мобилност с цел преподаване. Документите за кандидатстване се подават в срок до 16.11.2020 г. в каб. 203, ФМИ.

Допълнения в "Ръководство за ПФОЗИЕС във ФМИ"

Направени са следните допълнения и обновления в "Ръководство за ПФОЗИЕС във ФМИ":

  • от стр. 15 до стр. 28 - "Ръчна настройка на камера";
  • стр. 59 и стр. 60 - редактирани и  допълнени с бърз бутон към "Ръчна настройка на камера";
  • i-бутон на всички страници (без заглавната) - за контакт с екипа на ЛИО.

Организационна сбирка на МП Технологии за обучение по математика и информатика, 15.10.2020

На 15 октомври (четвъртък) 2020 г. от 18.00 часа в 229 ауд. ще се състои организационна сбирка на Магистърска програма Технологии за обучение по математика и информатика (ТОМИ) -  I и II курс, редовно и задочно обучение. Ще бъде обсъден разписът на учебните занятия и изборът на избираеми дисциплини.

Ръководител на магистърската програма: доц. Таня Тонова

Втори етап на класиране, зимен прием в ОКС "Магистър", 2020/2021

Вторият етап на  класиране (по входящ номер) за зимен прием в ОКС "Магистър" учебна 2020/2021г. във ФМИ, съгласно заповеди на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски"  може да видите тук.

Записване на новоприетите магистри

Записване на новоприетите на второ класиране магистри, зимен прием 2020/2021

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърските програми към съответните специалности, която се очаква на 8 октомври 2020 г. след 14 часа. На сайта на ФМИ ще бъдат публикувани само входящите номера на приетите студенти.

Записването на приетите студенти ще бъде  от 9, 12 и 13.10.2020 г.  във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220 (приемно време:  9:30 – 12:00  и  13:00 – 16:00 ч.).

Два кандидатстудентски курса по математика с начло 24 и 25 октомври 2020

От 24 октомври 2020 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 8-22 октомври 2020 г.

От 25 октомври 2020 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 8-22 октомври 2020 г.

Страници