Допълнителни обучения за специалност "Софтуерно инженерство"

 • На 2 февруари 2020 г. (неделя) от 12:00 часа в зала 01 ще се проведе допълнително обучение по "ДИС 1" за специалност "Софтуерно инженерство", групи 4, 5 и 6. Лектор: Стоян Апостолов.
 • На 1 февруари 2020 г. (събота) от 14:00 часа в зала 325 ще се проведе допълнително обучение по "ДИС 1" за специалност "Софтуерно инженерство", групи 1, 2 и 3. Лектор: Стоян Апостолов.
 • На 16 януари 2020 г. (четвъртък) от 19:00 часа в зала 200 ще се проведе допълнително обучение по "ДИС 1" за специалност "Софтуерно инженерство", групи 1, 2 и 3. Лектор: Стоян Апостолов.
 • На 14 януари 2020 г. (вторник) от 18:00 часа в зала 207-ФзФ ще се проведе допълнително обучение по "ДИС 1" за специалност "Софтуерно инженерство", групи 4, 5 и 6. Лектор: Стоян Апостолов..
 • На 10 януари 2020 г. (петък) от 16:00 часа в зала 210-ФХФ ще се проведе допълнително обучение по "Алгебра" за специалност "Софтуерно инженерство". Лектор: Велина Иванова.
 • На 8 януари 2020 г. (сряда) от 19:30 часа в зала 210-ФХФ ще се проведе допълнително обучение по "Дискретни структури" за специалност "Софтуерно инженерство". Лектор: Станислав Димитров.
 • На 10 декември 2019 г. (вторник) от 18:00 часа в зала 130-ФХФ, ще се проведе допълнително обучение по ДСТР за специалност "Софтуерно инженерство". Лектор: Ангел Димитриев.
 • На 3 декември 2019 г. (вторник) от 18:00 часа в зала 604-ФХФ, ще се проведе допълнително обучение по ДИС за специалност "Софтуерно инженерство", групи 2, 3 и 6. Лектор: Стоян Апостолов.
 • На 2 декмври 2019 г. (понеделник) от 18:00 часа в зала 604-ФХФ, ще се проведе допълнително обучение по ДИС за специалност "Софтуерно инженерство", групи 1, 4 и 5. Лектор: Стоян Апостолов.
 • На 28 ноември 2019 г. (четвъртък) от 17:00 часа в зала 207-ФЗФ, ще се проведе допълнително обучение по "Алгебра" за специалност "Софтуерно инженерство", групи 3 и 5. Лектор: Борислав Карапанов.
 • На 28 ноември 2019 г. (четвъртък) от 16:00 часа в зала 604-ФХФ, ще се проведе допълнително обучение по "Алгебра" за специалност "Софтуерно инженерство", групи 1 и 2. Лектор: Манол Джамбазов.
 • На 26 ноември 2019 г. (вторник) от 18:00 часа в зала 601-ФХФ, ще се проведе допълнително обучение по "Алгебра" за специалност "Софтуерно инженерство", групи 4 и 6. Лектор: Марина Дамянова.
 • На 8 ноември 2019 г. (събота) от 14:00 часа в зала 200 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по "Увод в програмирането" за специалност "Софтуерно инженерство". Лектор: Мартин Илиев.