Допълнителни обучения за специалност "Приложна математика"

 • На 26 юли 2020 г. (неделя) от 10 часа в зала 101 на ФМИ  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Числени методи - подготовка за Държавен изпит за  студентите от специалности  Приложна математика, Статистика и Математика 4. курс. Лектор: гл. ас. Тихомир Иванов
 • На 18 юли 2020 г. (събота) от 12 часа в зала 01 на ФМИ  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по ДИС - подготовка за Държавен изпит за  студентите от специалности  Приложна математика, Статистика и Математика 4.  курс. Лектор: Матей Константинов
 • На 05 юли 2020 г. (неделя) от 11 часа в зала 326 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Висша алгебра - подготовка за Държавен изпит за  студентите от специалности  Приложна математика, Статистика и Математика, 4 курс. Лектор: Мирослава Владкова.
 • На 04 юли 2020 г. (събота) от 11 часа в зала 326 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра - подготовка за Държавен изпит за  студентите от специалности  Приложна математика, Статистика и Математика,  4 курс. Лектор: Мирослава Владкова.
 • На 25 юни 2020 г. (четвъртък) от 16 часа в зала 326 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Геометрия - подготовка за Държавен изпит за  студентите от специалности  Приложна математика, Статистика и Математика, 4 курс. Лектор: гл. ас. Яна Алексиева.
 • На 11 февруари 2020 г. (вторник) от 17 часа в зала 310 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Математически анализ за студентите от специалност Приложна математика 2 курс. Лектор: Стоян Апостолов.
 • На 10 февруари 2020 г. (понеделник) от 9:30 часа в зала 310 на ФМИ  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение върху материала от курсовете Математически анализ и ДИС 1 за студентите от специалност Приложна математика 2 курс. Лектор: Мартин Иванов.
 • На 7 февруари 2020 г. (петък) от 11 часа в зала 310 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по ДИС 1 за студентите от специалност  Приложна математика 1 курс. Лектор: Стоян Апостолов.
 • На 30 януари 2020 г. (четвъртък) от 10:15 часа в зала 04 на ФМИ  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра  за студентите от специалност Приложна математика 1 курс. Лектор: Мирослава Владкова.
 • На 29 януари 2020 г. (сряда) от 10:15 часа в зала 04 на ФМИ  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра  за студентите от специалност Приложна математика 1 курс. Лектор: Мирослава Владкова.
 • На 20 януари 2020 г. (понеделник) от 14:15 часа в зала 309 на ФМИ  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Увод в програмирането  за студентите от специалност Приложна математика 1 курс. Лектори: Натали Георгиева и Никола Христов.
 • На 16 януари 2020 г. (четвъртък) от 16 часа в зала 526 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по ДИС 1 за студентите от специалност Приложна математика 1 курс. Лектор: Теодора Андонова.
 • На 15 януари 2020 г. (сряда) от 17:15 часа в зала 04 на ФМИ  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Математически анализ  за студентите от специалност Приложна математика 2 курс. Лектор: Деян Джундреков.
 • На 15 януари 2020 г. (сряда) от 17 часа в зала 02 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по ДИС 1 за студентите от специалност Приложна математика 1 курс. Лектор: Мартин Иванов.
 • На 13 януари 2020 г. (понеделник) от 18:15 часа в зала 311 на ФМИ  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Диференциално и интегрално смятане  за студентите от специалност Приложна математика 1 курс. Лектор: Теодора Андонова.
 • На 11 януари 2020 г. (събота) от 14:15 часа в зала 314 на ФМИ  и от 16:15 часа в зала 313 на ФМИ  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Увод в програмирането  за студентите от специалност Приложна математика 1 курс. Лектори: Натали Георгиева и Никола Христов.
 • На 10 януари 2020 г. (петък) от 16:15 часа в зала 309 на ФМИ  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Увод в програмирането  за студентите от специалност Приложна математика 1 курс. Лектор: Радослав Сматракалев.
 • На 13 декември 2019 г. (петък) от 16 часа в зала 02 на ФМИ  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра за студентите от специалност Приложна математика 1 курс. Лектор: Мирослава Владкова.
 • На 12 декември 2019 г. (четвъртък) от 14 часа в зала 313 на ФМИ  и от 16 часа в зала 122 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Увод в програмирането  за студентите от специалност  Приложна математика 1 курс. Лектори: Натали Георгиева, Никола Христов.
 • На 11 декември 2019 г. (сряда) от 16 часа в зала 04 на ФМИ  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Математически анализ  за студентите от специалност  Приложна математика 2  курс. Лектор: ас. Деян Джундреков.
 • На 10 декември 2019 г. (вторник) от 18 часа в зала 325 на ФМИ  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра  за студентите от специалност Приложна математика 1 курс. Лектор: Иво Стратев.
 • На 2 декември 2019 г. (понеделник) от 18 часа в зала 229 на ФМИ  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по ДИС 1 за студентите от специалност Приложна математика 1 курс. Лектор: Теодора Андонова.
 • На 27 ноември 2019 г. (сряда) от 17 часа в зала 04 на ФМИ  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Дискретна математика  за студентите от специалност  Приложна математика,  2  курс. Лектор: ас. Васил Желев.
 • На 22 ноември 2019 г. (петък) от 15 часа в зала 404 на ФМИ  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейно оптимиране  за студентите от специалности  Приложна математика и Статистика  3  курс. Лектор: Силви-Мария Гюрова.
 • На 21 ноември 2019 г. (четвъртък) от 15 часа в зала 200 на ФМИ  ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра  за студентите от специалност Приложна математика  1 курс. Лектор: Иво Стратев.
 • На 17 октомври 2019 г. (четвъртък) от 16 часа в зала 200 на ФМИ и от 19 часа в зала 01 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра  за студентите от специалност Приложна математика  1 курс. Лектор: Иво Стратев.