Иван Минчев Минчев

Иван Минчев Минчев

Доцент
Доктор на науките
Заместник-декан стопанска дейност
Имейл: 
minchev@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161 735
Кабинет: 
ФзФ-238
Приемно време: 

вторник от 17:00 до 18:00; сряда от 13:00 до 14:00 (Стая 527 на ФМИ)

Научни интереси

  • Диференциална геометрия
  • Анализ
  • Алгебрична топология

Преподавателска дейност

Зимен семестър на учебната 2013-2014 година:

  • Лекции по ЛААГ (спец. ИХСМ, ЯХ, ХИ)

Списък с публикации

  1. Quaternionic Kähler and hyperkähler manifolds with torsion and twistor spaces, (with S. Ivanov), J. reine angew. Math., 567 (2004), 215-233. (math.DG/0112157)
  2. Twistors of Almost Quaternionic Manifolds, (with S. Ivanov and S.Zamkovoy), math.DG/0511525 (2005)
  3. Twistor and Reflector Spaces of Almost Para-Quaternionic Manifolds, (with S. Ivanov and S.Zamkovoy), math.DG/0511657 (2005)