Проф. Спиридон Ганев

Роден на 14 април 1869г. в гр. Сливен. Починал през 1961г.

До пети клас учи в град Шумен, а гимназия завършва в град Пловдив.

През 1893г. завършва Университета в Лиеж (Белгия) с докторат. От 1893г. е назначен за преподавател по математика в I Софийска държавна мъжка гимназия.

От 1897г. е доцент във Висшето училище в София. От 1893г. до 1911г. преподава аналитична механика и други в Университета.

Спиридон Ганев е един от основателите на Физико-математическото дружество и негов председател в продължение на две години. Той е член на първия редакционен комитет на Списанието на физико-математическото дружество, в което е поместил голям брой статии, рецензии, бележки и други.