53-та Пролетна конференция на СМБ

53-тата Пролетна сесия на СМБ ще се проведе в периода от 1 до 5 април 2024 г. 

Срокът за подаване на доклади, предложения за дискусии и семинари е 15.12.2023 г.
В рамките на конференцията ще се проведе Ученическа секция с представяне на проекти по математика, информатика и информационни технологии.
Сборникът на конференцията се публикува печатно и електронно с отворен достъп и се индексира в Scopus.

Информация за конференцията, връзки към двата вида форми има също в самото съобщение и на сайта на СМБ.

Първо съобщение

Второ съобщение