Акад. Иван Ценов

Роден на 15 януари 1883г. в гр. Враца. Починал през 1967г.

Баща му е бил един от действащите участници в революционния таен комитет във Враца, а след Освобождението бил общински съветник. През учебната 1899-1900г. завършва Врачанското окръжно шесткласно училище и става учител за една година. Едва 16-годишен той обучава едновременно деца от четири отделения.

През 1903г. завършва Софийската мъжка гимназия. Поради материални затруднения в семейството, е принуден отново да стане учител в едно основно училище във Враца. През 1904-1905г. е вече студент по математика в Софийския университет, където учи пет семестъра, а шести семестър завършва през 1906-1907г. в Белград. През 1907-1908г. Иван Ценов е студент в Загреб, след което се завръща в родината и завършва с отличие специалността математика. Учителства в Първа Софийска мъжка гимназия, работи като нередовен асистент по математика. Скоро след това става редовен асистент.

Две години специализира в Париж. От 1.10.1914г. придобива научно звание доцент, а през 1919г. е вече извънреден професор. От 1922г. до 1951г. е редовен професор и ръководител на катедра по аналитична механика.

През 1925г. проф. Иван Ценов е член кореспондент на БАН, а от 16.11.1928г. е избран за академик.

През 1925-1926г. и 1929-1930г. той е бил декан на Физико-математическия факултет на Университета.

След 9.9.1944г. е бил един мандат председател на Природо-математическия клон на БАН.

Акад. Иван Ценов е участвал и докладвал свои научни приноси на много международни форуми: конгреса по приложна механика (1924г., Холандия), конгресите в Стокхолм (1928г.), Париж(1931г.), пети конгрес на славянските математици (1924г., Прага) и други.

Той е първият преподавател по техническа механика в Държавната политехника в София.

Акад. Ценов е получил редица отличия и награди, като: "Димитровска награда-I ст." (1951г.), "Народен деятел на науката" (1965г.), орден "Народна Република България- I ст." (1958г.) и други.