Александър Василев Александров

Александър Василев Александров

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
ava@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 971 1002 (442)
Кабинет: 
Блок 2-211
Приемно време: 

пн. 9 - 11, стая 211 на бл.2
вт. 11-13, стая 211 на бл.2

Образование и научни степени

  • 2001: магистър по математика, СУ “Св.Климент Охридски”, ФМИ
  • 2016: доктор по математика, СУ"Св.Климент Охридски", ФМИ

Научни интереси

  • Геометрична теория на функциите
  • Аналитична теория на полиномите